Configurație ECU / vehicul dependent de țară Ford
 i 

Acest articol descrie procedurile necesare pentru reconfigurarea vehiculului la importul între țări, cu standarde diferite. Articolul este actualizat pe măsură ce adunăm mai multe informații.

Vă rugăm să rețineți că orice operațiune descrisă aici este neoficială, nu este acceptată și vă poate încălca garanția auto sau poate avea alte consecințe grave. Re-configurarea unităților de control din starea lor inițială poate fi încălcarea legilor din țara dvs. Toate informațiile furnizate aici vor fi utilizate pe propriul risc, fără nicio garanție de niciun fel.

Iluminat

Tipul de iluminare (ce lumini sunt aprinse pe ce poziție a tastei / comutatorului) pot fi configurate de obicei în unitatea BCM.

Frecvențe radio

Este posibilă configurarea frecvențelor radio folosind date AS-BUILT în modulul APIM (configurația trebuie transferată, nu există o semnificație cunoscută a valorilor ASBUILT). Transferul configurației APIM comută domeniul de frecvență radio.