Configurație ECU / vehicul dependent de țara Fiat
 i 

Acest articol descrie procedurile necesare pentru reconfigurarea vehiculului la importul între țări, cu standarde diferite. Articolul este actualizat pe măsură ce adunăm mai multe informații.

Vă rugăm să rețineți că orice operațiune descrisă aici este neoficială, nu este acceptată și vă poate încălca garanția auto sau poate avea alte consecințe grave. Re-configurarea unităților de control din starea lor inițială poate fi încălcarea legilor din țara dvs. Toate informațiile furnizate aici vor fi utilizate pe propriul risc, fără nicio garanție de niciun fel.

Iluminat

În BCM se pot configura diverse standarde de iluminare.

Frecvența telecomenzii

Configurarea este disponibilă în ECU BCM (computer body) și vă permite să comutați între diferite standarde naționale. Telecomanda de obicei trebuie înlocuită și apoi reprogramată (prin operarea de programare la distanță disponibilă în meniul de codare BCM)